Varför gapar katter efter att de har luktat på något?

Du kanske har lagt märke till att din katt ibland har ett något annorlunda beteende. Detta beteende brukar kännetecknas av att katten sitter och gapar på ett sätt den inte brukar göra. Ibland sitter den som i trans och gapar, andra gånger kan den titta sig omkring eller rent av gå iväg samtidigt som den fortsätter att gapa. Det kan tyckas vara ett märkligt beteende men förklaringen är fullt naturlig.

Kattens anatomi är inte som människans

Självklart skiljer sig vår anatomi åt, katter går ju till exempel på fyra ben. Men det är inte det enda som skiljer oss åt. Omkring 1732 upptäckte botanikern och anatomen Frederik Ruysch ett kompletterande luktorgan hos vissa djur, däribland katter. Detta organ upptäcktes även senare kring 1813 av den danska kirurgen Ludwig Jacobson, vars efternamn namngav detta organ – Jacobsons organ.

Vad är Jacobsons organ?

Jacobsons organ är ett kompletterande luktorgan som sitter i främre delen av kattens näshåla. Organet är placerat i muntaket i en broskig kapsel och är cirka 1 cm långt med ett litet rör som öppnar sig mot munhålan bakom de övre huggtänderna. Organet har den unika egenskapen att upptäcka feromoner som är en typ av ämnen som tillverkas i kroppen och sprids för att påverka beteenden hos individer av samma art. Katter påverkas därför inte av till exempel hundars feromoner. Det är helt enkelt olika språk skulle man kunna säga.

Feromoner kallas ibland felaktigt för dofthormoner. Det är inte hormoner utan en annan slags signalsubstans som helt enkelt används för att kommunicera.

Andra djur med Jacobsons organ

De djur som har detta organ omfattar bland annat alla ormar och ödlor, möss, råttor, elefanter, kor, hundar, katter, getter, grisar, giraffer och björnar. Ormar använder exempelvis organet för att känna av byten genom att sträcka ut tungan och samla in feromoner. Tungan dras sedan tillbaka in i munhålan och vidrör öppningen till Jacobsons organ.

Det kallas att katten flemar

När katten gapar på det där speciella sättet kallas det att katten flemar (uttalas precis som det skrivs; fle-mar). När katten flemar inandas den feromoner till detta organ.

Olika typer av kattferomoner

Olika feromoner finns kvar i luften olika länge och kan förmedla olika typer av information. Det kan röra sig om att honor signalerar till hanarna att de löper och är mottagliga för parning. En annan vanlig typ av feromoner hos katter avges från urin för att markera revir. Förutom urin kan katter avge feromoner via olika körtlar. På sidan av kattens huvud finns exempelvis dessa körtlar. När katten stryker körtlarna mot ett objekt sprider den såldes feromoner och syftet kan vara att den markerar sitt revir.

Inte bara till för att markera revir

Den digivande mamman och dennes ungar bygger ett band till varandra med hjälp av feromoner. Feromoner har även en lugnande effekt på katter så att de känner sig trygga. Det finns syntetiska feromoner att köpa för katter som är helt luktfria för människor. Ett syfte till att använda syntetiska feromoner kan vara för att just minska oro. Vanligt orosmoment är till exempel vid transport eller veterinärbesök.

Så nästa gång din katt gapar så där speciellt så vet du att den känner sig trygg.