Hur bra ser katter?

När man ser en katt jaga ett byte kan man inte låta bli att fascineras. Oftast gömd under högt gräs, iakttar katten sitt tänkta bytes minsta rörelser. När rätt tillfälle uppenbarar sig, attackerar den med blixtsnabba rörelser. Så länge katten inte behöver sin skönhetssömn, kan den jaga dag som natt. Det väcker frågan – hur bra ser egentligen katter?

Kattens ögon

När katter är vaksamma, rädda eller i konflikt spärras ögonen upp och pupillerna utvidgas. Om du någon gång har har lekt med en katt kan du se detta fenomen ögonblicket precis innan den attackerar leksaken. Med kroppen tätt mot marken följer den leksaken med blicken. Ögonblicket innan attack, utvidgas pupillerna, baken vaggar den snabbt åt båda sidorna några gånger och sedan hoppar den på föremålet.

Om katten är lugn och nöjd istället beter sig ögonen inte alls likadant. Den blinkar lätt med ögonen eller kanske till och med sluter dem.

Vertikala pupiller

Kattens pupiller är vertikala, men dess storlek, förändras likt människors och anpassar sig efter ljuset. Är det mörkt, utvidgas pupillerna för att släppa in mer ljus. Är det ljust däremot minskar pupillerna i storlek.

Anledningen till att pupillerna är vertikala är för att katten ska kunna justera mängden insläppt ljus ännu bättre med hjälp av ögonlocken.

Hur katter ser i mörker

Katter är ett nattlevande djur och forskare har kommit fram till att ögonen hos nattlevande djur är annorlunda uppbyggda mot daglevande däggdjur. Till nattlevande däggdjur hör exempelvis följande arter:

  • Hjortar
  • Katter
  • Möss
  • Råttor
  • Kaniner

Forskare har upptäckt att DNA:t i ögonens så kallade stavar är uppbyggda på ett helt annat sätt mot daglevande däggdjur. Genom miljontals, vad som kan kallas som, små linser kan ljuset som fångas upp fokuseras i en riktning, djupt in i ögat. Det krävs därför endast en liten mängd ljus för att katten ska uppfatta vad som gömmer sig i mörkret.

Katters ögon har även en ljusreflekterande yta bakom näthinnan, det är därför deras ögon kan uppfattas som att de lyser i mörker om man riktar en ljuskälla mot dem. Man uppskattar också att katter ser sex gånger bättre än människor i mörker.

Daglevande däggdjur som inte har denna förmåga är exempelvis:

  • Människor
  • Apor
  • Grisar
  • Hästar
  • Ekorrar

Hur katter uppfattar färger

Katter har, precis som hundar, ett begränsat färgseende. Gult och blått är färgerna en katt bäst kan urskilja, det har att göra med hur katters ögon är uppbyggda. En katt kan därför inte skilja mellan grönblått och grått. Den kan heller inte urskilja gröna, orange eller röda nyanser. Därför uppfattas gräsmattan av katten som en grå nyans. Olika grå nyanser är katter däremot bättre att se än vi människor, det har att göra med deras magnifika mörkerseende.

Duktiga på att uppfatta rörelser

Det katter är sämre på avseende färguppfattning, kompenserar de i hur snabbt de uppfattar rörelser. Dessutom har de till viss del stereoskopiskt seende, där synfälten från ögonen överlappar varandra, på så vis har de även god avståndsbedömning.

Morrhåren ett komplement

Katter har dåligt närseende men använder morrhåren som komplement när den fångar sitt byte. Morrhåren böjs då framåt och med hjälp av dem känner dem istället bytet på nära håll.